Nasz majątek

Zabezbiecz swój majątek

Mając dom lub mieszkanie zadbaj o bezpieczeństwo w miejscu gdzie mieszkasz.

Najczęściej klienci wybierają ubezpieczenie swojego majątku  w zakresie kilku filarów:

 • od ognia i zdarzeń losowych,
 • kradzieży, rabunku i dwastacji
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody,
 • OC w życiu prywatnym,
 • domek letniskowy,           
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,

Zawsze możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie podstawowe o inne ryzyka, tak żeby Twój majątek był bardziej chroniony.


Mogą to być :

 • przepięcia,
 • ubezpieczenia elementów szklanych od stłuczenia ( w tym za płytę indukcyjną , szybę piekarnika, lustra wklejone na stałe, szyby okienne ),
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ochrona w czasie budowy,

Samochód rodzinny

W dzisiejszych czasach prawie w każdym domu sa dwa samochody.

Bo musimy dojeżdżać do pracy w różne cześci miasta.

Właśnie dlatego szukamy najlepszych ofert na rynku.
Zawsze możesz zadzwonić i dopytać o składkę.

Najlepiej porozmawiać o konkretnym przypadku, bo ilu jest klientów, to każdy może mieć różną sytuację ubezpieczeniową .

Samochód musisz ubezpieczyć w zakresie obowiązkowego OC, bo to narzuca na nas użytkowników ustawa.


Do tego możesz dokupic sobie:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • assistance wypadkowy, albo po awarii , z samochodem zastępczym
 • szyby od stłuczenia,
 • ubezpieczenie opon,

Drugim dobrowolnym ubezpieczeniem z którego korzystają rodziny to AutoCasko


Casko jest ubezpieczeniem które można zawrzeć w formie mini, albo pełnej.

 

MiniCasko

Działa w przypadku kradziezy auta , szkody całkowitej i daje ochronę w przypadku żywiołów.

 

AutoCasko w wersji pełnej

Działa na wszystkie stłuczki, kolizje , kradzież , stłuczenie szyby,
Żeby zawrzeć je w dobrym wariancie to najlepiej porozmawiać z pośrednikiem , żeby dobrać zakres i warianty do Twoich potrzeb.

GAP

Co to jest GAP, zapytasz?

Ubezpieczenie GAP chroni klienta przed spadkiem wartości samochodu. Po szkodzie będziesz mógł odkupić sobie pojazd tej samej klasy w podobnej cenie.

Warunkiem jest to żeby samochód w chwili ubezpieczenia GAP posiadał również polisę AC w wariancie pełnym.

W dniu zawarcia umowy auto może być do 5 roku eksploatacji.
Umowę GAP zawieramy maksymalnie na 5 lat.

To ubezpieczenie zadziała w przypadku:

 • kradzieży
 • podpalenia,
 • szkody całkowitej
 • żywiołów,

Jak będzie wyglądała wypłata świadczenia?
Po szkodzie klient dostanie odszkodowanie z polisy AC do obecnej wartości auta , natomiast z polisy GAP dostanie dopłatę do wartości samochodu z dnia zawarcia polisy GAP

Tutaj przykład :
Zakup fabrycznie nowego samochodu o wartości 160 000 zł
Jednocześnie zawieramy polisę AC i GAP

Po pierwszym roku
Wartość spada do 130 000zł
Polisa AC zawarta na sumę 130 000 zł,
polisa GAP nadal obowiązuje na sume 160 000 zł

Po trzecim roku
Wartosc pojazdu 89 000 zł
Polisa AC zawarta na sumę 89 000 zł,
polisa GAP nadal obowiązuje na sume 160 000 zł

W piątym roku
Wartość pojazdu 62 000 zł
Polisa AC zawarta jest na sumę 62 000 zł
Polisa Gap nadal obowiązuje suma 160 000 zł

Szkoda w 5 roku
klient otrzymuje z AC kwotę 62 000 zł
Z polisy GAP otrzymuje kwotę 98 000 zł

BIZNES RODZINNY

Jednoosobowa działalność

Prowadząc swoją działalność trzeba zadbać o ubezpieczenie dla firm.
Podstawą jest OC działalności w zakresie delikt i kontrakt, które chroni Ciebie i Twoją firmę przed nieumyślną szkodą wyrządzoną osobom trzecim.
Taka polisa to podstawa, żeby chronić interesy przedsiębiorcy.
W zależności od rodzaju działalności możemy do podstawowego ubezpieczenia dokupić klauzule, które dokładniej zabezpieczą interesy klienta.

Uzupełnieniem do podstawowego ubezpieczenia są klauzule:

 • OC pracodawcy
 • OC najemcy
 • OC za produkt wprowadzony do obrotu,
 • OC za podwykonawę,
 • i wiele innych w zależności od branży ,

Napisz do mnie a dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.