Dla dorosłego dziecka

Kiedy nasze dzieci chodzą do szkoły to rodzice dbają o ich bezpieczeństwo, zapewniając im odpowiednie polisy ochronne.

Potem dzieci dorastają , studiują i sami decydują o swoim ubezpieczeniu.
Będąc w roli rodzica trzeba uświadomić młodego człowieka z jakich ubezpieczeń może skorzystać.

Przykładowe rodzaje ubezpieczeń dla dziecka , które wkroczyło w dorosłość :

  1. ochrona od nieszczęśliwych wypadków- szczególnie wtedy gdy uprawiasz sporty , bierzesz udział w zawodach sportowych , albo masz hobby które może wiązać się z urazami,
  2. OC w życiu prywatnym – jest ono na tyle ważne , szczególnie gdy studenci wynajmują pokoje i nastąpi szkoda w wynajmowanym mieszkaniu z winy studenta.
  3. ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej- ten rodzaj polisy daje poczucie spokoju i ochronę podczas wymiany studenckiej, albo wycieczki zagranicznej .
  4. Kompleksowa ochrona życia i zdrowia . W takiej polisie jest nie tylko ubezpieczenie na życie, ale także uszczerbek na zdrowiu, ochrona w razie pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, inwalidztwo.